вторник, 4 май 2010 г.

В администрацията нищо не се губи

... само се пробразува от едно състояние в друго. Практиката с революционното МДААР, което трябваше да прави реформа, го доказва. Резултатите от досегашните усилия на днешното правителство - също.

С оглед на тежката бюджетна ситуация, въпреки цветущата икономическа конюнктура, както и на фона на подема на излишъка, но заради разширяването на дупката, с цел недопускане на небалансиран фиск и заради стремежа към превръщане на държавата в център, хъб и Тигър в региона и околностите му, правителството реши:

Понеже не може да има механични уволнения навсякъде, съкращава по 20% от 66 агенции, комисии и служби.

За целта към Съвета за административната реформа се създават:
- Комисия по оценка на централната администрация
- Национална служба за контрол върху местната администрация
- Инспекция по административното преструктуриране с 28 регионални подразделения
- Агенция за преквалификация на безработните държавни служители към МС
- Съвет за преразпределение на държавни помощи за психологическа помощ при ненаследствена безработица на държавните служители
- Агенция за проверка и атестация на неправомерно уволнени държавни служители (АПАНУДС) на пряко подчинение на министъра на финансите, а в негово отсъствие – на премиер-министъра.

Новосъздадените служби ще бъдат подпомагани от новите министри без портфейл, които ще отговорят съответно: Един за антикризата, втори за последствията от антикризисните мерки. Както е известно правителството е силно диалогично с обществото, затова подаваме ръка на новосъздадения синдикат на административните служители „Завинаги“ и ги каним в новоучредения Национален съвет за обществено обсъждане на наболелите проблеми в политиката, обществото и международното положение (НСООНППОМП), който се провежда без график около шахматните маси в градинката на Народния театър.

Снимка.